fbpx

İTİBAR YÖNETİMİ &
MARKALAŞMA

"İtibar kazanmak 20 yıl, onu mahvetmekse 5 dakika sürer.
Bunu düşünürseniz, her şeyi farklı yaparsınız"
Warren Buffet

İtibar Yönetimi Nedir?

İtibar Yönetimi herhangi bir kurum veya kişiyi halkın gözünde değerli olarak gösterme amaçlı yapılan bir çalışmalar bütünüdür. Kurumun veya şahsın, toplumdaki algısı ne kadar yüksek ve değerliyse, avantajları aynı oranda yükselir. İtibar yönetimi, aynı zamanda markanın tanınırlık oranı üzerinde de etkilidir. Çevrimiçi ve çevrimdışı ortamlarda yürütülen bu çalışma, kontrol mekanizması oluşturarak, marka imajı ve algısının haksız yere zarar görmesinin de önüne geçer.

Marka imajı, kurum veya kişi tarafından belirlenir. Öte yandan marka algısı, insanların o markayı duyduklarında / gördüklerinde hissettikleri, düşündükleri yani, o markanın çağrıştırdığı her şeydir.

Kişi veya şirketin kurumsal imajı ile toplumsal algısının paralel olması stratejik açıdan önemlidir. İtibar yönetimi, bu algının yükseltilerek, dolaylı yoldan kurumsal imaja değer katılması konusunda kuvvetli bir faktördür.

itibar yönetimi nedir

Markalaşma Nedir?

Marka kimliği (görünüşü: web sitesi, logo, renk vb ) ve marka kişiliği (sembolize ettiği değerler, uyandırmayı amaçladığı duygular) ile bir bütün olarak ortaya çıkan marka imajının yaratılma çalışmasına markalaşma denir. Marka imajı, kim olduğunuzu ve toplumca nasıl algılanmak istediğinizi belirlerken, markalaşma, kurumu veya ürünü tanımlamaya ve benzerlerinden ayırmaya yardımcı olur. Bu aynı zamanda, müşterilerin o markadan neler bekleyeceklerini de bilmelerini sağlar. Doğru bir markalaşma, özellikle yeni kurulan şirketler için itibar yönetiminin de ilk adımıdır. Kurumların daha yüksek satış oranlarına kavuşmaları, uluslararası pazarlarda yer alabilmeleri için markalaşma olmazsa olmaz gereklerden bir tanesidir.

Markalaşma Neden Önemlidir?

Güçlü Marka sahibine GÜÇ verir.

markalasma kritlerleri

Kurumsal İtibar Yönetimi

İngilizcesi Reputation Management olan itibar yönetimi, dijital dünyanın gelişmesiyle daha da önem kazanmıştır. Daha önceleri, Halkla İlişkiler departmanlarının bir görevi olarak kabul edilen kurumsal itibar yönetimi, dijitalleşmenin getirdiği hızlı bilgi akışıyla, kendi başına yönetilmesi gereken bir çalışmadır.

Kişi veya şirketin kurumsal imajı ile toplumsal algısının paralel olması stratejik açıdan önemlidir. İtibar yönetimi, bu algının yükseltilerek, dolaylı yoldan kurumsal imaja değer katılması konusunda kuvvetli bir faktördür.

Kurumsal itibar yönetimi, çeşitli stratejiler ışığında yapılır. Bu stratejilerin tümü, zamana yayılan bir süreci kapsar. İlk adımda, oluşturulan veya düzeltilen itibar, ardından devamlı takip ve kontrol mekanizmalarıyla, sürekli kendini yenileyen uzun soluklu bir süreçtir.

kurumsal itibar yonetimi nasil yapilir

Markaların prestijlerinin yüksek olması, müşterilerin güvenlerini kazanma anlamında, müşteri sadakatini sağlayan en önemli faktörlerden biridir. Öyle ki, itibarı yüksek bir markanın kullanıcısı, verdiği olumlu tavsiyelerle, farkında olmaksızın markanın elçisi haline gelir.

Kontrol mekanizmalarının otomatikleştirilmesi, itibar yönetiminde etkili sonuçların alınmasına yardımcı olur.

Markalaşma Hizmeti

İtibar Yönetimi Hizmeti

İhtiyaçlarınıza Özel
Dijital Çözümler İçin